500 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 (có đáp án) | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt Địa Lí 11, bên cạnh các bài Giải bài tập Địa Lí 11, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 và Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11. Loạt bài bao gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được biên soạn bám sát nội dung từng bài, từng chương trong sách giáo khoa Địa Lí 11.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

B - Địa lí khu vực và quốc gia