Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt môn Hình học 11, bên cạnh các bài Giải bài tập Toán 11, VietJack giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 và Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Hình học lớp 10 giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hình học 11.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1 - 2: Phép biến hình. Phép tịnh tiến

Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 5: Phép quay

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7: Phép vị tự

Bài 8: Phép đồng dạng

Ôn tập Chương 1

Đề kiểm tra Chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Ôn tập chương 2

Đề kiểm tra Chương 2

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1: Vectơ trong không gian

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc với nhau

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 4: Mặt phẳng vuông góc

Ôn tập chương 3

Đề kiểm tra Chương 3

Ôn tập cuối năm

Đề kiểm tra Hình học 11