1000 câu trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án) | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án hay nhất tại VietJackĐể học tốt Sinh học lớp 12, bên cạnh các bài Giải bài tập Sinh học 12, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh 12 và Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học lớp 12 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 12 để giành được điểm cao trong các bài kiểm tra và bài thi môn Sinh 12.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Sinh 12

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chương 3: Di truyền học quần thể

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Chương 5: Di truyền học người

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần BẢY. SINH THÁI HỌC

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Chương 2: Quần xã sinh vật

Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường