Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 29: Các loại hoaBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 29: Các loại hoa

Câu 1. Cây nào dưới đây có hoa đơn tính ?

A. Cúc      B. Chanh

C. Mướp hương      D. Cải

Câu 2. Nhị và nhuỵ không tồn tại đồng thời trong một bông hoa

A. bưởi.      B. liễu.

C. ổi.      D. táo tây.

Câu 3. Hoa lưỡng tính có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Chỉ có nhuỵ

B. Chỉ có nhị

C. Có đủ đài và tràng

D. Có đủ nhị và nhuỵ

Câu 4. Hoa cái là

A. hoa đơn tính chỉ có nhuỵ.

B. hoa đơn tính chỉ có nhị.

C. hoa lưỡng tính chỉ có nhị.

D. hoa lưỡng tính có đủ cả nhị và nhuỵ.

Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có hoa mọc thành cụm ?

A. Bưởi, tra làm chiếu

B. Râm bụt, cau

C. Cúc, cải

D. Sen, cam

Câu 6. Hoa nào dưới đây có cách xếp trên cây khác với những loài hoa còn lại ?

A. Hoa súng

B. Hoa tra làm chiếu

C. Hoa khế

D. Hoa râm bụt

Câu 7. Hiện tượng hoa mọc thành cụm có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Giúp hoa nương tựa vào nhau, hạn chế sự gãy rụng khi gió bão.

B. Giúp tăng hiệu quả thụ phấn nhờ việc di chuyển của côn trùng trên cụm hoa.

C. Giúp côn trùng dễ nhận ra, nhờ vậy mà tăng cơ hội thụ phấn cho hoa.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 8. Nhị hoa thường có màu gì ?

A. Màu xanh      B. Màu đỏ

C. Màu vàng      D. Màu tím

Câu 9. Loài hoa nào dưới đây có lá đài và cánh hoa giống hệt nhau ?

A. Hoa cà

B. Hoa bí đỏ

C. Hoa bưởi

D. Hoa loa kèn

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Hoa khoai tây là hoa lưỡng tính.

B. Hoa mướp đắng là hoa lưỡng tính.

C. Hoa hồng là hoa đơn tính.

D. Hoa sen là hoa đơn tính.

Đáp án

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C
6. C 7. D 8. C 9. D 10. A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: