Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 32: Các loại quảBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 32: Các loại quả

Câu 1. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả và hạt, loại quả nào dưới đây được xếp cùng nhóm với quả mơ ?

A. Nho      B. Cà chua

C. Chanh      D. Xoài

Câu 2. Quả nào dưới đây là quả khô không nẻ ?

A. Chò

B. Lạc

C. Bồ kết

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 3. Khi chín, vỏ của quả nào dưới đây không có khả năng tự nứt ra ?

A. Quả bông      B. Quả me

C. Quả đậu đen      D. Quả cải

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Quả mọng được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả hạch.

B. Quả hạch được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả mọng.

C. Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả hạch và quả mọng.

D. Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả khô và quả mọng.

Câu 5. Quả thìa là được xếp vào nhóm nào dưới đây ?

A. Quả khô không nẻ

B. Quả khô nẻ

C. Quả mọng

D. Quả hạch

Câu 6. Quả nào dưới đây không phải là quả mọng ?

A. Quả đu đủ      B. Quả đào

C. Quả cam      D. Quả chuối

Câu 7. Dựa vào đặc điểm của thịt vỏ và hạt, quả dừa được xếp cùng nhóm với

A. quả đậu Hà Lan.

B. quả hồng xiêm.

C. quả xà cừ.

D. quả mận.

Câu 8. Loại “hạt” nào dưới đây thực chất là quả ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Hạt lúa

C. Hạt ngô

D. Hạt sen

Câu 9. Củ nào dưới đây thực chất là quả ?

A. Củ su hào

B. Củ đậu

C. Củ lạc

D. Củ gừng

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những quả hạch ?

A. Chanh, hồng, cà chua

B. Táo ta, xoài, bơ

C. Cau, dừa, thìa là

D. Cải, cà, khoai tây

Đáp án

1. D 2. D 3. B 4. C 5. A
6. B 7. D 8. A 9. C 10. B

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: