Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án | Trắc nghiệm Sinh lớp 7 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt Sinh học lớp 7, bên cạnh các bài Giải bài tập Sinh học 7, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 và Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh học lớp 7 giúp bạn củng cố và giành kết quả cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 7.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Chương 3: Các ngành giun

Chương 4: Ngành thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Chương 8: Động vật và đời sống con người