Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) Hóa 9 học kì 1, học kì 2 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt và giành điểm cao môn Hóa học lớp 9, bên cạnh các bài Giải bài tập Hóa 9, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Đề thi và Đề kiểm tra Hóa học lớp 9 được biên soạn bám sát chương trình sgk Hóa học lớp 9 giúp các bạn củng cố và làm quen cách làm đề kiểm tra môn hóa từ đó giành được kết quả cao trong các bài kiểm tra và bài thi môn Hóa 9 hơn.

Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 9

Học kì 1

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 2: Kim loại

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Phi kim

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9

Chương 4: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 5: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9