Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt Lịch Sử lớp 10, bên cạnh các bài Giải bài tập Lịch Sử 10, VietJack giới thiệu loạt bài Đề kiểm tra và Đề thi Lịch Sử 10 có đáp án giúp bạn ôn luyện và làm quen với cấu trúc và cách làm các bài kiểm tra 1 tiết Sử 10 để giành được kết quả cao trong các bài thi và bài kiểm tra Lịch Sử lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Chương4: Ấn Độ thời phong kiến

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XV

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương 2: Các nước Âu- Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Chương 3: Phong trào công nhân Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX