Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết Toán 6 học kì 1, học kì 2 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt môn Toán lớp 6, bên cạnh các bài Giải bài tập Toán 6 (Tập 1 & 2), VietJack giới thiệu loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đầy đủ các Đề kiểm tra 15 phút Toán 6, Đề kiểm tra 45 phút Toán 6, Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6, Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 6, Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 có đáp án giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi môn Toán 6 hơn.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1

Chương 2: Số nguyên

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2

Chương 1: Đoạn thẳng

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2

Chương 3: Phân số

Chương 2: Góc

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2

Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6