Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết Toán 7 học kì 1, học kì 2 có đáp án hay nhất tại VietJack

Để học tốt môn Toán lớp 7, bên cạnh các bài Giải bài tập Toán 7 (Tập 1 & 2), VietJack giới thiệu loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đầy đủ các Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), Đề kiểm tra học kì 1 và học kì 2 có đáp án giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi môn Toán 7 hơn.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 7

Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 7

Đang biên soạn.

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 7

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 4 Đại số

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15p Toán 7 Chương 3 Hình học

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Các đường đồng quy của tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Các đường đồng quy của tam giác - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)