Giải bài tập SGK Công nghệ 11 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 11 | Để học tốt Công nghệ lớp 11 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Công nghệ lớp 11, bên cạnh loạt bài Soạn văn lớp 11, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Công nghệ 11 bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 11 giúp bạn học tốt môn Công nghệ 11 hơn.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 11

Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong

Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong