Giải bài tập SGK Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 | Để học tốt Công nghệ lớp 12 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Công nghệ lớp 12, bên cạnh loạt bài Soạn văn lớp 12, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Công nghệ 12 bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 12 giúp bạn học tốt môn Công nghệ 12 hơn.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 12

Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Chương 1: Linh kiện điện tử

Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản

Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng

Phần 2: Kĩ thuật điện

Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha

Chương 6: Máy điện ba pha

Chương 7: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ