Giải bài tập SGK Công nghệ 6 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 6 | Để học tốt Công nghệ lớp 6 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Công nghệ lớp 6, bên cạnh loạt bài Soạn văn lớp 6, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Công nghệ 6 bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 6 giúp bạn học tốt môn Công nghệ 6 hơn.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 6

Chương 1: May mặc trong gia đình

Chương 2: Trang trí nhà ở

Chương 3: Nấu ăn trong gia đình

Chương 4: Thu, chi trong gia đình