Giải bài tập SGK Công nghệ 8 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 | Để học tốt Công nghệ lớp 8 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Công nghệ lớp 8, bên cạnh loạt bài Soạn văn lớp 8, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 8 giúp bạn học tốt môn Công nghệ 8 hơn.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 8

Phần một: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Phần hai: Cơ khí

Chương 3: Gia công cơ khí

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Phần ba: Kĩ thuật điện

Chương 6: An toàn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Chương 8: Mạng điện trong nhà