Giải bài tập SGK Khoa học 5 | Giải Khoa học lớp 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Khoa học lớp 5, bên cạnh các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập và trả lời câu hỏi Khoa học 5 được biên soạn bám sát nội dung sgk Khoa học 5 giúp bạn học tốt môn Khoa học lớp 5 hơn.

Mục lục Giải bài tập Khoa học 5

Con người và sức khỏe

Vật chất và năng lượng

Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng

Sự biến đổi của vật chất

Sử dụng năng lượng

Thực vật và động vật

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên