Giải Công nghệ 8 (sách giáo khoa) | Giải bài tập Công nghệ 8 | Để học tốt Công nghệ lớp 8 ngắn nhất tại VietJack

Để học tốt Công nghệ lớp 8, ngoài loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 (phiên bản 1), VietJack tiếp tục phát triển thêm loạt bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 ngắn nhất và đầy đủ nhất được biên soạn bám sát sách giáo khoa Công nghệ 8.

Mục lục Giải Công nghệ lớp 8

Phần một: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Phần hai: Cơ khí

Chương 3: Gia công cơ khí

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Phần ba: Kĩ thuật điện

Chương 6: An toàn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Chương 8: Mạng điện trong nhà