Giải bài tập SGK Hóa học 11 | Để học tốt Hóa học 11 | Giải Hóa học lớp 11 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Hóa học lớp 11, VietJack giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 11.

Xem thêm:

Chuyên đề Hóa học 11 (Lý thuyết - Bài tập có đáp án)

Mục lục Giải bài tập Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3 : Cacbon - Silic

Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Chương 7 : Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8 : Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Chương 9 : Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic