Giải SBT Tiếng Anh 6 mới | Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới | Giải bài tập sách bài tập Tiếng Anh 6 mới hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới (Chương trình thí điểm), bên cạnh các bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 mới, VietJack giới thiệu các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới (Giải SBT Tiếng Anh 6 mới) gồm đầy đủ các phần Phonetics, Vocabulary, Grammar, Speaking, Reading, Writing, Test yourself giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 mới hơn.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 6 mới

SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4