Giải SBT Tiếng Anh 8 mới | Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới | Giải bài tập sách bài tập Tiếng Anh 8 mới hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 mới (Chương trình thí điểm), bên cạnh các bài Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới, VietJack giới thiệu các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới (Giải SBT Tiếng Anh 8 mới) gồm đầy đủ các phần Phonetics, Vocabulary, Grammar, Speaking, Reading, Writing, Test yourself giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 mới hơn.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 8 mới

SBT Tiếng Anh 8 Tập 1

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Test yourself 1

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 8 Tập 2

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Unit 9: Natural disasters

Test yourself 3

Unit 10: Communication

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Test yourself 4