Giải sách bài tập Toán 8 | Giải sbt Toán 8 Tập 1, Tập 2 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Toán lớp 8, bên cạnh các bài Giải bài tập Toán 8, VietJack giới thiệu loạt bài Giải sách bài tập Toán 8 (Giải sbt Toán 8) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 8 Tập 1 và Tập 2.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 8

Toán 8 Tập 1

Phần Đại số

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương 2: Phân thức đại số

Phần Hình học

Chương 1: Tứ giác

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Toán 8 Tập 2

Phần Đại số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Hình học

Chương 3: Tam giác đồng dạng

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A - Hình lăng trụ đứng

B - Hình chóp đều