Giải sách bài tập Toán 9 | Giải sbt Toán 9 Tập 1, Tập 2 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Toán lớp 9, bên cạnh các bài Giải bài tập Toán 9, VietJack giới thiệu loạt bài Giải sách bài tập Toán 9 (Giải sbt Toán 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1 và Tập 2.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 9

Toán 9 Tập 1

Phần Đại số

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Phần Hình Học

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Chương 2: Đường Tròn

Toán 9 Tập 2

Phần Đại số

Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Tập 2: Phần Hình Học

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu