Giải Toán 4 Luyện tập chung trang 149Luyện tập chung trang 149

Để học tốt Toán 4, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4. Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Các bài giải Chương 5 Phần 1 : Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số khác: