Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp ánĐể học tốt môn Hóa học lớp 8, VietJack giới thiệu loạt bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án được biên soạn theo từng bài học giúp bạn học tốt môn Hóa 8 hơn.

Xem thêm:

Giải bài tập Hóa học 8

Giải sách bài tập Hóa 8

Mục lục Lý thuyết - Bài tập Hóa 8

Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Chương 2: Phản ứng hóa học

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Chương 4: Oxi - Không khí

Chương 5: Hiđro - Nước

Chương 6: Dung dịch