Giải bài tập SGK Tiếng Anh 7 mới | Soạn Tiếng Anh 7 mới | Để học tốt Tiếng Anh 7 mới (Tiếng Anh 7 mới) hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 7, bên cạnh các bài Soạn văn lớp 7, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 7 mới bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 7 mới theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới.

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Tiếng Anh 7 mới Tập 1

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Unit 3: Community service

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: Music and arts

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Review 2 (Unit 2-3-4)

Tiếng Anh 7 mới Tập 2

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Unit 9: Festivals around the world

Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Sources of energy

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Review 4 (Unit 10-11-12)

Mọi ý kiến đóng góp của bạn là nền tảng giúp chúng tôi tự hoàn thiện và nâng cao chất lượng bài viết. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin bạn hãy phản hồi.