Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 mới | Soạn Tiếng Anh 9 mới | Để học tốt Tiếng Anh 9 mới (Tiếng Anh 9 mới) hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 9, bên cạnh các bài Soạn văn lớp 9, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 9 mới bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 9 mới theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới.

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Unit 1: Local environment

Unit 2: City life

Unit 3: Teen stress and pressure

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: Life in the past

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 6: VietNam then and now

Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng Anh 9 mới Tập 2

Unit 7: Recipes and eating habbits

Unit 8: Tourism

Unit 9: English in the world

Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Space travel

Unit 11: Changing roles in society

Unit 12: My future career

Review 4 (Unit 10-11-12)

Mọi ý kiến đóng góp của bạn là nền tảng giúp chúng tôi tự hoàn thiện và nâng cao chất lượng bài viết. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin bạn hãy phản hồi.