Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 | Soạn Tiếng Anh 9 | Để học tốt Tiếng Anh 9 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 9, bên cạnh các bài Soạn văn lớp 9, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn và giải bài tập Tiếng Anh 9 được trình bày theo các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus bám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 9.

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 1: A visit from a pen pal

Đề kiểm tra 15 phút Số 1

Unit 2: Clothing

Đề kiểm tra 15 phút Số 2

Unit 3: A trip to the countryside

Đề kiểm tra 15 phút Số 3

Đề kiểm tra 45 phút (2 đề)

Unit 4: Learning a foreign language

Đề kiểm tra 15 phút Số 4

Unit 5: The media

Đề kiểm tra 15 phút Số 5

Unit 6: The environment

Đề kiểm tra 15 phút Số 6

Đề kiểm tra 45 phút (2 đề)

Unit 7: Saving energy

Đề kiểm tra 15 phút Số 7

Unit 8: Celebrations

Đề kiểm tra 15 phút Số 8

Unit 9: Natural disasters

Đề kiểm tra 15 phút Số 9

Unit 10: Life on other planets

Đề kiểm tra 15 phút Số 10

Đề kiểm tra 45 phút (2 đề)

Mọi ý kiến đóng góp của bạn là nền tảng giúp chúng tôi tự hoàn thiện và nâng cao chất lượng bài viết. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin bạn hãy phản hồi.