Đức tính giản dị của Bác HồĐức tính giản dị của Bác Hồ (trang 52 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

Để học tốt Ngữ Văn 7, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 7 (kể tóm tắt, kể diễn cảm, phát biểu cảm nghĩ, ...) về từng tác phẩm. Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết để tham khảo.

Tham khảo thêm các bài văn mẫu lớp 7: Văn tự sự và miêu tả khác: