Mùa xuân của tôiMùa xuân của tôi (trang 173 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Để học tốt Ngữ Văn 7, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 7 (kể tóm tắt, kể diễn cảm, phát biểu cảm nghĩ, ...) về từng tác phẩm. Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết để tham khảo.

Tham khảo thêm các bài Văn biểu cảm (Phát biểu cảm nghĩ) lớp 7 khác: