Vật Lý lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp ánĐể học tốt môn Vật Lí 12 và Ôn thi Đại học môn Vật Lí, VietJack giới thiệu loạt bài Chuyên đề: Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 có đáp án được biên soạn theo từng dạng bài có đầy đủ: Lý thuyết - Phương pháp giải, Bài tập Lý thuyết, Bài tập tự luận và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án giúp bạn học tốt môn Vật Lí lớp 12 hơn.

Xem thêm:

Giải bài tập sgk Vật Lí 12

Mục lục Lý thuyết - Bài tập Vật Lí 12

Chuyên đề: Dao động cơ

Chuyên đề: Dao động điều hòa

Chuyên đề: Con lắc lò xo

Chuyên đề: Con lắc đơn

Chuyên đề: Tổng hợp giao động điều hòa

Chuyên đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

Chương đề: Sóng cơ và sóng âm

Chuyên đề: Đại cương về sóng cơ

Chuyên đề: Giao thoa sóng

Chuyên đề: Sóng dừng

Chuyên đề: Sóng âm

Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều

Chuyên đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Chuyên đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Chuyên đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp

Chuyên đề: Công suất của mạch điện xoay chiều

Chuyên đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổi

Chuyên đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều

Chuyên đề: Máy phát điện - Máy biến áp - Truyền tải điện năng

Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề: Mạch dao động

Chuyên đề: Điện từ trường

Chuyên đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc

Chuyên đề: Sóng ánh sáng

Chuyên đề: Tán sắc ánh sáng

Chuyên đề: Giao thoa ánh sáng

Chuyên đề: Quang Phổ

Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề: Hiện tượng quang điện ngoài

Chuyên đề: Tia X

Chuyên đề: Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ vạch của Hidro

Chuyên đề: Hiện tượng quang - Phát quang - Tia laze

Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề: Cấu tạo hạt nhân - Năng lượng liên kết

Chuyên đề: Phóng xạ

Chuyên đề: Phản ứng hạt nhân

Chuyên đề: Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch